--------------
Willa Radwan
------

Historia hotelu "Willa Radwan"

Budynek wzniesiony w II poł.XIXw jako jeden z obiektów służących obsłudze stacji granicznej i komory celnej. Zajmowany był prawdopodobnie przez barona gen.D.Fixena, okręgowego dyrektora ceł.

W dniu 3 września (a według kalendarza juliańskiego obowiązującego w Rosji do 1918r. w dniu 22 sierpnia) 1879 r. podczas spotkania cesarzy w Aleksandrowie w domu tym zamieszkał car Aleksander II wraz z synami. Tego dnia w godzinach popołudniowych wizytę carowi w tym budynku złożył cesarz Wilhelm I przywieziony tu specjalną bryczką. Cesarze odbyli tu ok. 2-godzinną rozmowę.

Budynek w następnych latach zapewne był wykorzystywany przez rosyjską administrację celną, a w czasie I wojny światowej przez niemieckie władze okupacyjne.

Od 1917 roku obiekt został przeznaczony na hotel i restaurację "Ludwika" i znajdował się w rękach Ludwiki i Ludwika Jaworskich. Nie znamy jego przeznaczenia w okresie okupacji hitlerowskiej. Po II wojnie światowej została umieszczona w nim Gospoda Ludowa nr 1, a później od lat 60-tych ponownie hotel i restauracja "Pod Filarami". W lokalu tym bywał również Edward Stachura, który spotykał się ze swoimi kompanami i prowadził dysputy dotyczące sensu życia i śmierci.

Od 2009 roku hotel i restauracja "Willa Radwan".

--------------